Anh à. Hà Nội những ngày này lạnh lắm. Nó lạnh giá như chính tâm hồn em từ ngày anh ở bên cạnh người con gái khác. Không biết, em gọi ” anh à” có quá tình cảm với một người là chồng của người khác rồi không anh?

Em luôn tự nhủ là phải quên anh, nhất định phải quên. Quên đi người mang cho em những hạnh phúc đẹp nhất của tình yêu đầu đời, quên đi người em đã tin tưởng nhất, quên đi người làm em đau đớn như chết đi một lần, quên đi tất cả về anh. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi sáng bắt đầu một ngày em lại nhớ. Nhớ tất cả, dù cho lý trí bắt em quên anh.Vì nếu em thực sự muốn anh hạnh phúc thì hãy cắt đứt mội thứ thuộc về anh.và điều đó cũng là tôt cho bản thân em.Vậy mà em lại cứ ” không thể” làm được điểu đó. Trái tim em lệch lạc mất rồi anh ạ, nó không còn nghe lý trí của em. Anh à, anh là người hiểu em nhất cho đến phút cuối anh vẫn là người hiểu em nhất. Vậy anh bảo em phải làm sao đây anh, làm sao để em kiềm nén được cảm xúc của em, làm sao để quên đi anh, làm sao để tự mình giải quyết được những dư âm, ký ức một thời anh tạo ra cho em. Nhiều lúc em chỉ muốn nhắn cho anh một tin nhắn rằng ” anh ơi, em lạnh lắm. anh ơi em buồn lắm, anh ơi, em….” mà em không thể anh biết không anh.

Advertisements

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.